EKO, BIO, konvenční hospodaření

Snad každý den kolem sebe slýcháme pojmy jako ekozemědělství, biopotraviny,biolíh, biomasa, biozemědělec, biojatka, ale málokdo už ví, který z nich a kdy správně použít. Ing.J.R.Barták,CSc., nestor českého ekozemědělství , podává jasné vysvětlení: «Předpona bio- je uzákoněna pro výrobky, produkty, výsledky ekologické činnosti a v žádném případě není tedy podle zákona použitelná pro lidi, podnikatele, subjekty aktivně se touto činností zabývající a pro zařízení této činnosti sloužící…»  Tedy nikoliv biozemědělec, ale ekozemědělec a ne biojatka, ale ekojatka. Je ovšem otázkou co s názvem biolíh, slovem internacionálně používaným, není- li vyroben z produktů ekologického zemědělství. A nebo v případě, že bude vyroben z ekologických produktů bude to potom biobiolíh??

Zásadní je, co se pod těmito pojmy skrývá.

Takže například v ekosadu stromky nedostanou svůj příděl NPK, ale pouze obyčejnou chlévskou mrvu. Proti květopasu, pilatkám, mšicím či moniliových hnilobám nevyrazíme do boje dvakrát týdně s postřikovačem plným chemie, ale používáme  přípravky se složením šetrným k životnímu prostředí. Nejčastěji jsou  vyrobeny přímo z extraktů různých bylin. Nedochází k chemické probírce plodů a ovoce se vybarví  a dozraje  pouze za pomoci sluníčka.

Nenahraditelným pomocníkem je drobné ptactvo a  predátoři – sýkorky, škvoři, ježci. V ekologickém zemědělství se nepoužívají umělá hnojiva ani jedovaté pesticidy, či dusičnany, proto i lidé, kteří zde pracují nejsou vystavováni žádným rizikovým faktorům. Tam, kde se  hospodaří ekologicky, se rozšiřuje druhová pestrost ptáků, motýlů a rostlin. Střídání plodin a pěstování starých polozapomenutých odrůd,  které jsou přizpůsobené místním podmínkám, stejně jako ochrana mezí a remízků, napomáhá vrátit do krajiny téměř již vymizelé druhy rostlin a živočichů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *